NLB Skladi v januarju 2021 z zgodovinskim rekordom vplačil v podsklade, ti so znašali 34.2 mio €