NLB Skupina v letu 2020 z 268.9 mio € čistega dobička na katerega je močno vplival prevzem Komercijalne banke a.d. Beograd