Partis zopet ne dela, a tokrat je razlog za nedelovanje požar v podatkovnem centru OVHCloud v Franciji