T-2 Wi-Fi 6 Innbox U92 modem – T-2 je začel z uvajanjem Wi-Fi 6 modema, prvi ga dobijo uporabniki paketov Oranžni diamant in Oranžni diamant HBO