Fraport Slovenija bo prejel 5 mio € državne pomoč za pokrivanje škode zaradi epidemije COVID-19 v letu 2020 – Fraport Slovenija in MZI sta podpisala pogodbo