Sprememba datuma plačila obveznosti na banki (trajnik, kredit, …) – NLB strankam zdaj spremembo datuma omogoča brezplačno