Zapora cest 5.10.2021 in 6.10.2021 / Ljubljana, Bled, Kranj, Brnik, Brdo pri Kranju