Butan plin z novo celostno grafično podobo, a zelene jeklenke za plin ostajajo