NLB že 7 let zapored s certifikatom Top Employer kot delodajalec, ki na prvo mesto postavljamo svoje zaposlene