Wordle je zdaj v lasti New York Times / The New York Times je za sedemmestno vsoto kupil besedno igro Wordle