NLB z donacijo in brezplačnimi storitvami na pomoč beguncem in prebivalcem Ukrajine