Telemach Slovenija z aprilom 2022 širi poslovodstvo družbe, ki bo zdaj šestčlansko