Občina Šmartno pri Litiji v sodelovanju s Telekomom Slovenije vstopa na pot pametnega mesta