T-2 v Ajdovščini in okolici storitve zdaj omogoča tudi na optičnem omrežju OŠO Ajdovščina