69. Pula film festival (2022) / Velika zlata arena za najboljši film filmu Zbornica, po mnenju publike pa je bil najboljši film Nosila je rubac črleni (Even Pigs Go to Heaven)