Kavcijski sistem za embalažo kot rešitev za 90% ločeno zbrane embalaže do leta 2029, Lidl Slovenija podpira prizadevanja za njegovo uvedbo