Titanov dioksid (TiO2) je v živilih v EU prepovedan, a v barvicah in drugih šolskih potrebščinah je ta nevarna snov še vedno lahko prisotna