V Evropi se je plačilna disciplina po epidemiji poslabšala, kar povečuje strah podjetij za njihov obstoj