Nagrade SoMo Borac 2022 za najboljša digitalna dela v regiji tudi za slovenske projekte Prvič mama (Mercator), Mumetnost (Ljubljanske mlekarne) in Twitter Amplify Tour de France (STO)