Odpornost bakterij na antibiotike postaja vedno večji problem, zato je pomembna odgovorna in preudarna raba antibiotikov