Človekoljubni potencial slovenske družbe je 105 milijonov €