Google Bard kot odgovor na ChatGPT, a z dostopom do interneta in bolj svežih informacij