Na največjem spletnem kvizu na svetu je zmagala Osnovna šola Kungota, sledita ji Osnovna šola Hajdina in Osnovna šola Kidričevo