Obvezni račun in globa za kupca, ki ne vzame računa, je določena pri višini 40€ / Obvezna izdaja računa in globa za kupca brez računa