Andreja Jernejčič je ob 15-letnici delovanja izdala knjigi Popoln javni nastop in Za zmago na odru – Skrivnosti javnega nastopanja