Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in višina obveznega zavarovanja po novem