Dostopnost spletnih strani slepim in slabovidnim ter skladnost s standardom SIST EN 301 549 V3.2.1 je začel preverjati Inšpektorat za informacijsko družbo