Mobilni paketi za upokojence pri A1 Slovenija / A1 Slovenija z novimi MIO mobilnimi paketi, ki so posebej prilagojeni za upokojence