NLB z Google Wallet podporo / NLB Mastercard in Visa kartice je zdaj moč dodati v Google Wallet (Google Denarnica)