Air France z zimskim voznim redom 2023 uvaja letalski povezavi v Severno Karolino in Abu Dhabi