Družbi Telekom Slovenije in T-2 sta sklenili sodno poravnavo katere povod je bila zloraba prevladujočega položaja s strani Telekoma | UPORABNA STRAN

Družbi Telekom Slovenije in T-2 sta sklenili sodno poravnavo katere povod je bila zloraba prevladujočega položaja s strani Telekoma

Družbi Telekom Slovenije in T-2 sta sklenili sodno poravnavo, so danes, 21.9.2018 v družbi Telekom Slovenije d.d. objavili na Seonetu. Podrobnosti sodne poravnave so tajni, se pa ta nanaša na kršenje prevladujočega položaja s strani Telekoma Slovenije v obdobju od leta 2005 do 2014.

Družba T-2 je Telekom Slovenije tožila za plačilo odškodnine v višini 130 milijonov € (129.556.756,00 €). T-2 je lani v sodni bitki na vrhovnem sodišču v odškodninski tožbi dobil sodno bitko, saj je v dovoljšni meri dokazal, da je do zlorabe prevladujočega položaja v njegovem primeru prišlo. Telekom Slovenije je namreč T-2 tehnično oviral pri ponujanju svežnjev za dostop do spleta prek tehnologije VDSL. Nato je sledilo samo še ugotavljanje višine odškodnine. Tega na koncu ni ugotavljalo sodišče s sodbo, ampak sta se stranki sporazumeli v sodni poravnavi. Katere podrobnosti niso znane.

Časnik Finance je zapisal, da kot so neuradno izvedeli, naj bi v sklopu poravnave prišlo tudi do poplačila terjatev Telekoma Slovenije do T-2, saj T-2 kot dolžnik ni plačeval računov za gostovanje na omrežju Telekoma Slovenije. Na koncu naj bi Telekom Slovenije izplačal okoli 30 milijonov €, toliko kolikor je tudi okvirna višina rezervacije Telekoma za spor s T-2, teh je namreč za 34 mio €.

Kot še izhaja iz objave na Seonetu sta družbi Telekom Slovenije in T-2 s to sodno poravnavo poleg omenjenega tožbenega zahtevka zaprli tudi vsa ostala odprta medsebojna razmerja. To pomeni tudi ostale tožbene zahtevke. Telekom Slovenije je s tem zaprl še svoj največji spor s telekomunikacijskimi operaterji v Sloveniji, ki jih je imel zaradi obtožb zaradi zlorabe prevladujočega položaja na trgu.

Obvestilo na Seonetu

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Družbi Telekom Slovenije, d.d., in T-2 d.o.o. sklenili sodno poravnavo

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe  (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. april 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je z družbo T-2 d.o.o. sklenil sodno poravnavo. S podpisom sodne poravnave sta družbi dokončno uredili tako medsebojna razmerja iz gospodarskega spora tožeče stranke T-2 d.o.o. zoper toženo stranko Telekom Slovenije, d.d., zaradi plačila odškodnine v višini 129.556.756,00 evrov s pripadki kot vsa ostala odprta medsebojna razmerja. S sklenitvijo sodne poravnave tako družbi druga do druge nimata več nobenih obveznosti iz naslova navedenega spora in ostalih medsebojnih razmerij. Podrobnosti podpisane sodne poravnave Telekom Slovenije, d.d., ne bo razkrival.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Sorodni članki

Komentiraj

Anti-Spam: