Stroški svetovnega piratstva v letu 2008 dosegli 53 bilijonov $