Gocycle, je priročno električno kolo za urbana središča