Minute za jezik-02-tokrat o posebnostih v sklanjatvi moških imen