Pošta Slovenije izdala posebno znamko za prednostno pošto- D+ prednostno/priority