Otroci povprečno 7 ur preživijo v elektronskem svetu