Poplavljena Ljubljana-Vič oz. kako sta Gradaščica in Mali graben zalila Ljubljano-slike