11 kolesom najbolj prijaznih mest na svetu, prvi je seveda Amsterdam