Kamion z i-Cool klimatskim sistemom, ki deluje na sončne celice in tako manj onesnažuje