iPhone 4 oglas Verizona »Milijonu našim uporabnikom, ki niso verjeli da bo ta dan prišel«