BicikeLJ-CityBikes aplikacija za Android OS za prikaz stanja postaj v realnem času