Prostor e-prostor.gov.si je danes ob sprostitvi vrednosti nepremičnin padel /down