Tušmobil bo do konca leta 2013 zagnal LTE, a ne v Ljubljani