Getty Images je 35 milijonov slik blogerjem, urednikom … ponudil brezplačno, a vsaka stvar ima svojo ceno