Telemach z aprilom 2014 dviguje interne hitrosti na paketih MIX, 4MIX, NET… na nekaterih pa tudi cene