Blogi v Sloveniji 2014 (Blogbarometer 2014) – smo mlajši, pretežno moški, pišemo že 4.9 let in 18.9% služi denar