V Q1 2014 je bila povprečna internetna hitrost 3.9Mbps, 20% povezav pa je preko 10Mbps