Z brskanjem po spletnih straneh ne kršimo avtorskega prava je odločilo sodišče EU, gre za izjemo brskanja (browsing defence)