Kranjska klobasa s statusom zaščitena geografska označba (ZGO / PGI), a Hrvaška ima 15 letno prehodno obdobje