Evropska unija želi prepovedati objavljanje fotografij posnetih na javnih krajih (freedom of panorama)